wheelbarrow.png

About Us

DSC00114.jpg

Tradicijska okućnica „Zagorska hiža“, najveći projekt Ekološkog društva, a ujedno i sjedište, formirana je u središtu naselja Dubrava Zabočka, prema kriterijima muzeja na otvorenom, a s ciljem spašavanja i revitalizacije narodnog stvaralaštva. Nastala je na mjestu divljeg deponija smeća, a akcijom mještana i na inicijativu Ekološkog društva te uz podršku tadašnjih lokalnih i županijskih čelnika, na tom mjestu nastala je naša okućnica, kompleks koji obuhvaća nekoliko tradicijskih objekata: Glavnu hižu, Komoricu, Štagalj s prešnicom, Kočake, Klijet i Koružnjak koji su na ovu lokaciju preseljeni iz obližnjih mjesta 1993.godine te recentni objekti bunar i krušna peć, također izrađeni u tradicijskom duhu. Zgrade s pripadajućim inventarom i dvorištem predstavljaju stambeno-gospodarsku cjelinu seoskih obitelji okolice Zaboka, a cilj njihove nove namjene je njihovo očuvanje te revitalizacija narodnog života i običaja.

„Zagorska hiža“ mjesto je okupljanja udruga, mještana i društava koja njeguju kajkavski govor, običaje i rukotvorstvo zavičaja, a naročito su posjećene dječje radionice  gdje članovi i volonteri zajednice  prenose  mlađim naraštajima  tradicijska znanja, vještine i običaje.

Svi objekti redovito se saniraju i održavaju, opremljeni su originalnim tradicijskim inventarom karakterističnim za život predindustrijskog razdoblja tog kraja te se sadašnja etnografska zbirka koju čini više od 400 predmeta,  sastoji  od pokućstva, posuđa, raznih predmeta i pomagala, narodnih nošnji te vezenih stolnjaka i ručnika, iz kraja 19/početka 20. stoljeća.

Glavna hiža mjesto je održavanja radionica, Klijet ima namjenu suvenirnice, a Štagalj se koristi u skladu sa izvornom namjenom kao spremište alata, poljodjelskih pomagala kao i preše za grožđe.

Aktivnosti udruge kroz 35 godina postojanja nije moguće u potpunosti pobrojati, ovim stranicama donosimo samo dio bogatog programa radionica i manifestacija iz tradicijskog života zagorskog seljaka, načina života naših predaka te prenošenje vrijednosti materijalne i nematerijalne baštine djeci i mladima užeg i šireg područja naše zajednice.  

IMG_20161016_095956.jpg
šibnjata košara i maslenka na škrinji.jp
4.jpg
Izložba fotografija učenika Proljeće u m
IMG_20160516_113055.jpg
štand.JPG
IMG_20200712_173413.jpg