Naziv i sjedište udruge:

Ekološko društvo "Lijepa naša"

Dubrava Zabočka-Zabok

"Zagorska hiža" bb

Godina osnivanja: 1991.

RNO:106576

OIB: 61518089082

IBAN:7523600001101493966